โดยเริ่มแรกได้ดำเนินกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นสินค้าหลัก และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดทั่วไป ต่อมาได้ให้บริการทางด้านการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและการตรงต่อเวลา ด้วยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคทางด้านไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ จากการขยายงานอย่างต่อเนื่องและการเติบโตที่รวดเร็ว จึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อสร้างรากฐานทีมั่นคงและรองรับการขยายกิจการเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ

บริษัท ไฮเทคอินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า และงานระบบต่างๆที่ใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรม โดยมีผลงานคุณภาพที่สามารถอ้างอิงและยืนยันได้ ตลอดระยะเวลาที่ทำงานมากว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจ และการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีตลอดมา